Make your own free website on Tripod.com

"RÁDCE č.2"

Květen 1999

OBSAH

Úvod k 2. číslu "Rádce"
- red -

1. Genealogické programy

1.1. Český genealogický program Ihiksoft Lineage
- B.K. -

1.2. Česká uživatelská příručka k programu Brother’s Keeper verze 5.2 pro Windows v. CESKY
Dr. Miloslav Zelenka, Ing. Vladimír Brázda

1.3. Jinojazyčné verze programu BK5 a jeho stručná charakteristika
Ing. Bohumír Kurz, Ing. Vladimír Brázda

2. Genealogická databáze GENDAT

2.1. Často kladené otázky v oblasti genealogické databáze GENDAT
Bohuslav Sloup

2.2. Výzva k dobrovolníkům pro pomoc při budování spolkové databáze
Bohuslav Sloup

2.3. Používáme rodopisnou databázi GENDAT (Seriál vstupních informací)
Bohuslav Sloup

3. Internet

3.1. ČGHS Praha na Internetu
- red -

3.2. Internet a (nejen) genealogie
Ing. František Opička, CSc

3.3. Genealog a Internet
Ing. Vladimír Brázda

4. Aplikace tabulkového procesoru

4.1. Snad nejjednodušší příklad využití tabulkového procesoru genealogem
Ing. Bohumír Kurz

5. Zprávy ze Společnosti

5.1. Adresa Společnosti
- red -

5.2. Pozvánka na genealogické "středečníky"
Představenstvo ČGHS Praha

Přílohy ke stažení

radce2.exe
Soubor "radce2.exe" obsahuje tyto zkomprimované soubory:

radce2.doc (hlavní text časopisu ve formátu Word)
priloha.doc (tři stránky Příloha 1 ke kapitole 1.3)
priklad.doc (příklad tabulky 1 a 2 ke kapitole 4.1)
query.htm (příloha ke kapitole 3.2)
topten.htm (příloha ke kapitole 3.2)

Z důvodu úspory velikosti našeho webového prostoru jsou uvedené soubory zkomprimovány do jedné "samorozbalovatelné" složky (spustitelná koncovka .exe) "radce2.exe".

Zde je ke "stažení"
Česká uživatelská příručka k programu Brother's Keeper 5.2 pro Windows v. CESKY, část 1. - ke kap. 1.2.

uzivman1.doc
Ve formátu Word.

 

©

Skupina pro využití počítače v genealogii
při
České genealogické a heraldické společnosti v Praze

Grafická úprava, zpracování a převedení do HTML :

Arnošt Drozd

1999